Gotowi na rynek pracy!

Gotowi na rynek pracy!

OPIS PROJEKTU

Wsparcie kierowane jest do 90 studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego z dwóch ostatnich semestrów kierunków:

 1. Architektura krajobrazu (studia I stopnia – inżynierskie oraz studia II stopnia),
 2. Biotechnologia (studia I stopnia – inżynierskie oraz studia II stopnia),
 3. Informatyka (studia I stopnia – inżynierskie),
 4. Logistyka (studia I stopnia – licencjackie),
 5. Ochrona środowiska (studia II stopnia).

 

W trakcie projektu kształtowane będą kompetencje studentów:

 • zawodowe,
 • komunikacyjne (w tym kompetencje interpersonalne, językowe),
 • w zakresie przedsiębiorczości,
 • informatyczne (w tym wyszukiwanie informacji),
 • analityczne (w tym rozwiązywanie problemów).

 

Zadania w projekcie:

 1. Rekrutacja – prowadzona przy pomocy kadry dydaktyczno-naukowej danego kierunku. ( obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy)
 •  I etap – październik 2016 (zakończono)
 • II etap – luty 2017 (zakończono)
 1. Bilans kompetencji na rozpoczęcie projektu

Rozmowa z psychologiem / doradcą zawodowym – określenie poziomu kompetencji studentów, wskazanie kompetencji wymagających wzmocnienia.

 

 1. Certyfikowane warsztaty kompetencji

Grupy: 15-osobowe

Czas trwania: 80 h

Program warsztatów będzie ustalany na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji.

Niezbędnym elementem są zadania praktyczne (gra symulacyjna), kształtujące inne kompetencje studentów (m.in. komunikacyjne, analityczne) w sposób pośredni – poprzez wykonywanie zadań.

 

 1. Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Grupy: 5-osobowe

Czas trwania: 8 spotkań x 6h

Studenci w grupach będą rozwiązywać problemy przedstawione przez pracodawców, związane z ich działalnością – realne lub hipotetyczne.

 

 1. Instruktaże przystanowiskowe dla studentów

Grupy: 5-osobowe

Czas trwania: 5 spotkań x 8h (min. 2 różne firmy)

Jednodniowe wizyty studyjne u pracodawców. W trakcie spotkania pracodawcy omówią oczekiwania wobec pracowników w ich firmie. Ponadto zostanie przeprowadzony instruktaż przy konkretnym stanowisku w firmie – studenci zostaną zapoznani ze specyfiką pracy i zakresem obowiązków na danym stanowisku.

 

 1. Bilans kompetencji na zakończenie projektu

Analogicznie do bilansu początkowego.

Bilans kompetencji oceni wzrost kompetencji studentów w wyniku działań w projekcie.

 

 •  I etap – czerwiec 2017 (zakończono)
 • II etap – styczeń 2018

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Uniwersytet Opolski zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa z branż:

 1. Architektura krajobrazu.
 2. Biotechnologia.
 3. Informatyka.
 4. Logistyka.
 5. Ochrona środowiska.

przy realizacji zadań wymienionych w punkcie 4 i 5 (tj. Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej Instruktaże przystanowiskowe).

Współpraca nie powoduje przepływów finansowych między UO a przedsiębiorstwem. Przewidziane są wynagrodzenia dla pracowników wskazanych przez przedsiębiorstwo do realizacji tych zadań.

Termin zgłoszeń upływa: 16.12.2016.

Zgłoszenia proszę kierować na adres darmatys@uni.opole.pl lub inkubator@uni.opole.pl

 

MEDIA O NAS

Absolwenci gotowi na rynek pracy!

 

KONTAKT

e-mail: inkubator@uni.opole.pl, smateja@uni.opole.pl, agnieszka.wojcik@uni.opole.pl

tel.: tel. 77 452 74 57

Projekt pn. „Gotowi na rynek pracy!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne:

Gotowi na rynek pracy?

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close