Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2

Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2

OPIS PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających łącznie trzy warunki:

  1. w wieku od 30 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),
  2. bezrobotne, bierne zawodowo a także pracujące (zarabiające nie więcej niż płaca minimalna)
  3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020.

CEL PROJEKTU

W ramach projektu utworzonych zostanie 45 nowych firm, udzielonych zostanie 45 dotacji do 27 700  złotych brutto każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 


REKRUTACJA DO DNIA: 10.05. 2019 r.


KONTAKT

Marcin Ognisty

e-mail: mognisty@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

Wszystkie informacje dostępne są na stronie projektu

www.badzprzedsiebiorczy.uni.opole.pl

Projekt pn. „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close