Profesjonalizacja usług AIP UO

OPIS PROJEKTU

Projekt Profesjonalizacja usług AIP UO ma na celu pomoc i rozwój firm należących do specjalizacji regionalnych województwa opolskiego. W ramach projektu zostaną wprowadzone nowe i ulepszone usługi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO takie jak:

 

1. Usługi informacyjne

 • Stały Punkt Informacyjny – do dyspozycji przedsiębiorców będzie specjalista z zakresu podstawowego doradztwa polegającego na przekazywaniu spersonalizowanej informacji biznesowej, m. in. w zakresie powstania i rozwoju firmy; w punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje o pozostałych formach wsparcia
 • Obserwatorium Rynku i Inspiracji dla Start-Up -przeprowadzenie badań popytu i podaży na rynku (oraz ich udostępnienie) w celu znalezienia nisz rynkowych, znalezienie pomysłów na biznes i inspiracji dla nowych przedsiębiorstw

 

2. Usługi szkoleniowe

 • Efektywność energetyczna przedsiębiorstw
 • Komercjalizacja wyników badań patentowych
 • Zewnętrzne źródła finansowania w biznesie
 • Benchmarking, czyli jak odnieść sukces, wzorują

 

3. Doradztwo ogólne

 • Asysta biznesowa – wsparcie mentoringowe i coachingowe dla początkujących przedsiębiorców
 • Doradztwo ogólne – porady ekspertów branżowych, m. in. z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa
 • Doradztwo on-line – usługi doradcze za pośrednictwem strony internetowej

 

4. Doradztwo proinnowacyjne

 • Specjalistyczne usługi doradztwa proinnowacyjnego – wsparcie w zakresie tworzenia oraz wdrażania propozycji rozwiązań innowacyjnych
 • Platforma wymiany informacji naukowej PLAFON – platforma informacji o dostępnych zasobach Uniwersytetu Opolskiego (kadra naukowa, prowadzone badania, dostępne laboratoria), możliwość wyszukania

 

5. Usługi finansowe

 • Doradztwo finansowe – indywidualne konsultacje i doradztwo, m. in. w zakresie inwestowania kapitału i produktów finansowych

 

6. Doradztwo techniczne i administracyjne

 • Doradztwo techniczne – zw. z realizacją inwestycji, prowadzeniem dokumentacji
 • Doradztwo administracyjne – porady organizacyjne i komunikacyjne w zakresie kontaktów z urzędami państwowymi

 

KONTAKT

Dominika Armatys

e-mail: darmatys@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

Projekt pn. “Profesjonalizacja usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close