Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie

Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie

OPIS PROJEKTU:

Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy

Instytut Socjologii podjął się realizacji szeroko zakrojonych badań socjologicznych na terenie naszego, opolskiego województwa. Projekt badawczy jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczy problemu powrotu do pracy osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Całe przedsięwzięcie realizowane jest przez kadrę naukową Instytutu Socjologii pod kierunkiem dr. Marka Korzeniowskiego.
Głównym celem projektu jest dokonanie diagnozy barier występujących na regionalnym rynku pracy.

Badania mają pozwolić na identyfikacja barier o charakterze:

  • indywidualnym (typy przystosowania społecznego do sytuacji długotrwale bezrobotnego)
  • instytucjonalnym (ocena działalności Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej, znajomość instytucjonalnych form wsparcia bezrobotnych)
  • ekonomicznym (ocena możliwości zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy)

Istotnym rezultatem badań powinna być identyfikacja czynników wykluczenia społecznego długotrwale bezrobotnych.

Okres realizacji: od marca 2009r. do czerwca 2010r.

STRONA PROJEKTU

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close