Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego

Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego

OPIS PROJEKTU

Cele projektu

Celem głównym projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego jest wzmocnienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego, jako dziedzictwa kulturowego Opola, poprzez przebudowę i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego, a także poprawa jego dostępności poprzez udrożnienie ciągu pieszego pomiędzy Wzgórzem a Małym Rynkiem.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez budowę schodów, ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych na skarpie przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego.

 

Planowane efekty

W ramach projektu przewidziane są działania:

 • budowa schodów – udrożnienie ciągu pieszego łączącego Mały Rynek z Placem Mikołaja Kopernika,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • montaż ławek, lamp oświetleniowych i pojemników na odpady,
 • budowa ogrodzenia,
 • budowa przyłącza wody.

 

Produkty:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1szt.
 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1szt.
 • Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego – 1szt.
 • Liczba wspartych instytucji paramuzealnych – 1szt.
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1szt.

 

 

Rezultaty:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1000 os.
 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1000 os.

 

 

Wartość projektu

565 055,63 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich

477 576,41 zł

 

KONTAKT

Izabela Kajstura

e-mail: ikajstura@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

Projekt pn. „Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close