Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego

Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego

OPIS PROJEKTU

Cele projektu

Celem głównym projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego jest wzmocnienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego, jako dziedzictwa kulturowego Opola, poprzez przebudowę i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego, a także poprawa jego dostępności poprzez udrożnienie ciągu pieszego pomiędzy Wzgórzem a Małym Rynkiem.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez budowę schodów, ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych na skarpie przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego.

 

Planowane efekty

W ramach projektu przewidziane są działania:

 • budowa schodów – udrożnienie ciągu pieszego łączącego Mały Rynek z Placem Mikołaja Kopernika,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • montaż ławek, lamp oświetleniowych i pojemników na odpady,
 • budowa ogrodzenia,
 • budowa przyłącza wody.

 

Produkty:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1szt.
 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1szt.
 • Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego – 1szt.
 • Liczba wspartych instytucji paramuzealnych – 1szt.
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1szt.

 

 

Rezultaty:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1000 os.
 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1000 os.

 

O projekcie

Uniwersytet Opolski rozpoczął realizację projektu pn. ” Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego” – projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundusu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zkończy się w grudniu br.

Celem  projektu jest: wzmocnienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego, jako dziedzictwa kulturowego Opola, poprzez przebudowę i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego, a także poprawa jego dostępności poprzez udrożnienie ciągu pieszego pomiędzy Wzgórzem a Małym Rynkiem.

 

W ramach projektu przewidziane są działania:

 • budowa schodów – udrożnienie ciągu pieszego łączącego Mały Rynek ze Wzgórzem Uniwersyteckim,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • montaż ławek, lamp oświetleniowych i pojemników na odpady,
 • budowa ogrodzenia,
 • budowa przyłącza wody.

 

Teren objęty projektem jest zlokalizowany w centrum miasta Opola tuż przy Małym Rynku. Od strony południowo-wschodniej teren graniczy z murem klasztornym, od strony północno-wschodniej skarpa przylega do terenów przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego – Collegium Maius, od strony północno-zachodniej skarpa graniczy ze schodami przed kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha, a od strony południowo-zachodniej z ulicą Vaclava Havla. W miejscu obecnej skarpy znajdował się kiedyś budynek pensjonatu Sióstr Szkolnych De Notre Dame.

Teren inwestycji usytuowany jest w granicach układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 149/55 (Opole – układ urbanistyczny; miasto w granicach średniowiecznego założenia; nr rej.zab.149/55 z 19.01.1955 r.

Skarpa to teren zieleni niskiej. Obecnie teren nie jest zagospodarowany. Powierzchnia terenu skarpy wynosi 1547 m2. Teren objęty projektem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “A”.

 

Realizacja projektu jest podyktowana potrzebą umocnienia oferty dziedzictwa kulturowego Opola – na Wzgórzu Uniwersyteckim znajdują się zabytkowe zabudowania: Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Kaplica św. Wojciecha (X wiek), Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (X wiek), Skwer Artystów. W Collegium Maius znajduje się Muzeum Uniwersyteckie, które odwiedziło w latach 2014-2016 ponad 10 tys. osób z kraju i z zagranicy. Dostęp do tych obiektów z zachodniej strony miasta (w której znajdują się inne istotne, odwiedzane przez turystów zabytki) jest utrudniony. Dodatkowo zagospodarowanie skarpy jako terenu rekreacji skłoni do odwiedzania wzgórza również przez mieszkańców miasta, turystów spoza regionu i z zagranicy.

 

Wartość projektu

565 055,63 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich

477 576,41 zł

 

KONTAKT

Izabela Kajstura

e-mail: ikajstura@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

Projekt pn. “Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close