STAŻYSTA Z KOMPETENCJAMI- STAŻE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZO- TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Stażysta z kompetencjami- staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo- Technicznego Uniwersytetu Opolskiego

OPIS PROJEKTU

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji i doświadczenia praktycznego studentów ostatnich 4 semestrów studiów na Wydziale Przyrodniczo- Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości staży.

Planowane efekty projektu:

  • Podniesienie kompetencji min.88 z 92 studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez min.88 z 92 studentów WPT
  • Zwiększenie szans min.88 z 92 UP na rynku pracy poprzez formalnie poświadczony staż
  • Zdobycie przez UP doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnych z kierunkami kształcenia

Wartość projektu

951 972,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

802 322,00 zł

STRONA PROJEKTU

 

Projekt pn. „Stażysta z kompetencjami- staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo- Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close