STUDENCI SPECJALIŚCI WPiA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego

OPIS PROJEKTU

Cel projektu:

Podniesienie praktycznych kompetencji i nabycie doświadczenia zawodowego studentów ostatnich 4 semestrów studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości staży.

Planowane efekty projektu:

  • Podniesienie  kompetencji u min. 352 z 372 studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • Podniesienie  kompetencji u min.352 z 372 studentów WPiA w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu poprzez formalnie poświadczony staż zwiększenie szans Uczestników projektu na Rynku Pracy
  • Zdobycie przez Uczestników Projektu doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnych z kierunkami kształcenia

Wartość projektu

2 004 306,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 689 229,30 zł

STRONA PROJEKTU

 

Projekt pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close