Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

OPIS PROJEKTU

Cele projektu

Celem głównym projektu pn. Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez uruchomienie nowego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, prowadzonego, uruchomionego i realizowanego w wyniku działań włączających pracodawców w nowym zakresie, odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Planowane efekty

W ramach projektu przewidziane są działania:

 1. Rekrutacja
 2. Zajęcia fakultatywne wprowadzone do programu na podstawie propozycji pracodawców wynikających z ich zapotrzebowania
 3. Zajęcia kliniczne prowadzone w systemie “mistrz-uczeń”.

Produkty:

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 60 os.
 • Liczba nowo uruchomionych kierunków odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 1
 • Liczba godzin zajęć fakultatywnych proponowanych przez pracodawców – 522
 • Liczba godzin praktycznego kształcenia w systemie “mistrz-uczeń” – 6750

Rezultaty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – min. 48 os.

 

Harmonogram wsparcia

 • Rekrutacja na studia: czerwiec – październik 2017
 • Cykl kształcenia na kierunku lekarskim: październik 2017 – wrzesień 2023
 • Zajęcia fakultatywne wprowadzone na podstawie propozycji pracodawców: październik 2018 – wrzesień 2022 (II, III, IV, V rok)
 • Zajęcia w systemie “mistrz-uczeń”: październik 2019 – wrzesień 2023 (III, IV, V, VI rok)

Wartość projektu

1 745 280,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 692 921,60 zł

KONTAKT

Izabela Kajstura

e-mail: ikajstura@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

 

Projekt pn. „Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

Serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Opolskiego

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close