Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu

Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu

 

OPIS PROJEKTU

Uruchomienie nowego kierunku studiów – Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w ciągu 45 miesięcy, poprzez otwarcie nowego Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu (PKOB) – nowatorskiego programu o profilu praktycznym nakierowanym na kształcenie średniego i niższego personelu obsługi biurowej i administracyjnej sektora MSP. Uruchomienie praktycznego kierunku nastąpi w wyniku działań włączających pracodawców w nowym zakresie, odpowiadającym aktualnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Planowane efekty

W ramach projektu przewidziane są działania:

  1. Przygotowanie PKOB do obszaru kształcenia.
  2. Opracowanie programu kształcenia oraz programu studiów o profilu praktycznym.
  3. Zajęcia fakultatywne o profilu praktycznym wprowadzone do programu na podstawie propozycji pracodawców wynikających z ich zapotrzebowania.

Produkty:

  • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa- 30 os.
  • Liczba nowo uruchomionych kierunków odpowiadającego aktualnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa- 1
  • Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 30 os.
  • Liczba zrealizowanych godzin zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym- 2160
  • Liczba przedstawicieli PR prowadzących fakultatywne zajęcia o profilu praktycznym- 10 os.

Rezultaty:

  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS- 25 os.

Wartość projektu:

605 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

509 894,00 zł

KONTAKT

Agnieszka Wójcik-Musiał

e-mail: agnieszka.wojcik@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 58

 

Projekt pn. „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close