Wiedza i praktyka 2 – klucz do sukcesu w biznesie

Wiedza i praktyka 2 - klucz do sukcesu w biznesie

OPIS PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery B+R pomiędzy Przedsiębiorcami a uczelniami wyższymi z terenu Województwa Opolskiego w trakcie trwania realizacji projektu. Zostanie to osiągnięte przez wsparcie prowadzenia badań stosowanych i rozwojowych przez doktorantów oraz organizację imprez informacyjno-promocyjnych służących nawiązaniu współpracy i wymianę doświadczeń.

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. Ułatwienie dostępu do finansowania kształcenia przez okres 6 miesięcy dla 12 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Opolskiego.
  2. Nabycie umiejętności przygotowania rozwiązań innowacyjnych do komercjalizacji przez 12 doktorantów do II kw. 2012 r. zrealizowany poprzez opracowanie i przeprowadzenia doradztwa indywidualnego dla 12 doktorantów/ek.
  3. Nawiązanie współpracy sektora B+R z sektorem gospodarki oraz wzrost świadomości i możliwości komercyjnego wykorzystania prac badawczych dla rozwoju przedsiębiorczości. Cel zrealizowany poprzez organizację imprez informacyjno-promocyjnych – Festiwal Nauki, Dni Przedsiębiorczości, Konferencja.
  4. Wypracowanie do I kw. 2012 r. przez pracowników naukowych 12 innowacyjnych rozwiązań w Przedsiębiorstw. Cel zrealizowany poprzez przygotowanie podczas pobierania stypendium przez doktorantów  rozwiązań innowacyjnych możliwych do wykorzystania przez Przedsiębiorców.
STRONA PROJEKTU

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close