Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie

Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań strefy B+R z przedsiębiorcami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu opolskiego.

Celami dodatkowymi są:

  • Promocja idei innowacyjności i przedsiębiorczości bazujących na transferze i komercjalizacji technologi
  • Rozwój gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej
  • Rozwój kapitału społecznego regionu
  • Wzrost świadomości w zakresie transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości akademickiej, promocja transferu wiedzy i innowacji
  • Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez studentów i kadrę UO
  • Wzmocnienie sieci współpracy i transferu technologi między sektorem B+R a sektorem przedsiębiorczości w regionie
STRONA PROJEKTU

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close