Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw

Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw

OPIS PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z rejonu województwa opolskiego poprzez m.in. zintensyfikowanie współpracy na linii przedsiębiorcy – uczelnie opolskie, z wymierną, obopólną korzyścią.

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz przedsiębiorcami pozwoli, poprzez wzajemne poznanie aktualnych potrzeb i możliwości, na pogłębienie współpracy, wypracowanie lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz tzw. Zielonych Technologii (ZTE).

Wyniki współpracy znajdą odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach, gdyż pracownicy naukowo – dydaktyczni odbędą w przedsiębiorstwach 4 – miesięczne staże, których głównym efektem będzie opracowanie przynajmniej 1 innowacyjnego rozwiązania do wdrożenia w danym przedsiębiorstwie.

Poprzez udział w szkoleniach, dodatkowo podniosą swoją wiedzę i umiejętności także wydelegowani pracownicy przedsiębiorstw.

STRONA PROJEKTU

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close