ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego

 

OPIS PROJEKTU

Cele projektu

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki,rynku pracy i społeczeństwa przy równoczesnym wsparciu zmian organizacyjnych i podniesieniu kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego i poprawie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w obszarach:

  • moduł programów kształcenia;
  • moduł podnoszenia kompetencji;
  • moduł programów stażowych;
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Planowane efekty

  • 30% odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia;
  • podniesienie kompetencji  studentów w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
  • podniesienie kompetencji pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne;
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania uczelnią w UO;
  • podniesienie kompetencji zarządczych pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS.

Wartość projektu

9 196 705, 93 zł

Wkład Funduszy Europejskich

7 750 983, 76 zł

STRONA PROJEKTU

 

Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close