Praca dyplomowa na zamówiony przez przedsiebiorstwa temat. Nowa propozycja Ratusza

Co czwarty mieszkaniec Opola to student jednej z sześciu opolskich uczelni. To potencjał naukowy, który swoje ujście powinien mieć w biznesie. Tak twierdzi Urząd Miasta i proponuje, by studenci pisali prace dyplomowe w oparciu o tematy zgłoszone przez przedsiębiorców. Baza zagadnienień jest już dostępna. 

Główne korzyści dla studentów w pracy z bazą

  • efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów opolskich uczelni wyższych;
  • korelacja toku nauczania odpowiadająca potrzebom opolskiego sektora gospodarczego poparta elementami praktyki w zawodzie;
  • okazja do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą;
  • wsparcie absolwentów, wchodzących na rynek pracy w ramach dedykowanej oferty preinkubacji świadczonej przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.

Korzyści dla przedsiębiorców

  • płynny oraz nieodpłatny transfer wyników prac, badań, prognoz oraz analiz;
  • możliwość nawiązania relacji z potencjalnym pracownikiem;
  • budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa;
  • popularyzacja wiedzy o zakresie działania przedsiębiorstwa.

Tematy nie dotyczą wyłącznie spraw technicznych, ale również takich zagadnień jak  badanie satysfakcji klientów, czy polityka public relations. Lista zawiera także propozycje, które zgłosił sam Urząd Miasta lub Park Naukowo -Technologicznych.

Ratusz  sugeruje także, by wykorzystać zagadnienia do prowadzenia zajęć i wykorzystania podczas zaliczeń. Na razie tematów w bazie jest ponad 40, ale żeby poznać szczegóły lub dopisać do niej,  należy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki i Innowacji UM Opola.

  • Patrycja Figiel Tel. 774511974
  • Michał Kramarz Tel. 774577861