Prezentujemy studentom ofertę AIP

Upowszechniamy ofertę AIP UO wśród studentów. Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych na poszczególnych wydziałach opowiadamy studentom, jakie wsparcie można uzyskać w naszym inkubatorze. Studenci mogą także wypowiedzieć się na temat usług, z których chcieliby skorzystać w ramach AIP.

20160224_100650

Od listopada ubiegłego roku przeprowadzamy krótkie prezentacje dla studentów na temat oferty AIP UO. Mówimy o tym, jak działa inkubator na Uniwersytecie Opolskim, jakie działania prowadzimy i jakie cele realizujemy. Przedstawiamy też, jakie wsparcie mogą u nas uzyskać początkujący przedsiębiorcy. Chcemy zapewnić, aby studenci UO wiedzieli, gdzie mogą zgłosić się po pomoc i doradztwo przy zakładaniu własnej firmy.

 

Odwiedziliśmy już studentów prawie wszystkich wydziałów UO.

20160224_152541

Podczas spotkań studenci mieli okazję wskazać usługi, z których najchętniej skorzystaliby w ramach AIP, wypełniając przygotowaną przez AIP ankietę.