Proekologiczny projekt Uniwerytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski realizuje projekt pn. “Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii– budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu”.  Dzięki temu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Proekologiczny projekt obejmuje działania w zakresie termomodernizacji oraz montażu jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, korzystających z energii promieniowania słonecznego (odnawialne źródła energii) wraz z ich włączeniem w system instalacji obiektu. Poprzez ograniczenie zużycia energii tradycyjnej, zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawi się jakość powietrza województwa opolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Całkowita wartość projektu:                            1 778 728,19 zł

Wartość dofinansowania EFRR                      1 511 918,96 zł