Profesjonalizacja AIP UO

Z przyjemnością informujemy, że projekt składany przez AIP UO pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursowej procedury  wyboru projektów dla działania RPO WO 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu. Projekt został zakwalifikowany do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.