Projekty B+R przedsiębiorstw – nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”  a dokładniej mówiąc “Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój”. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Czas na rejestrację jest do 22 czerwca br. 

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji: kliknij tutaj.