Silver tsunami zbliża się do Polski

Do 2029 roku 44 % społeczeństwa stanowić będą osoby starsze, po 50 roku życia. Startup Sprint odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa  i wspiera powstawanie innowacyjnych rozwiązań dla grupy 50+. Startup Sprint Silver Tsunami to trzydniowe wydarzenie w czasie którego uczestnicy pracują nad pomysłami pod przewodnictwem ekspertów z różnych branży.

Jak wynika z badań grupa 50+ w 2029 roku będzie stanowiła 44% ogółu społeczeństwa w Polsce. Obecnie jest najszybciej rozwijającą się grupą pod względem liczebności. W jej obrębie zaszły zmiany dotyczące stylu życia, aktywności, postrzegania świata. Dlatego  dojrzałym konsumentom będzie dedykowany Startup Sprint Silver Tsunami. Wszyscy, którzy mają pomysł na produkt, usługę lub aplikację dla 50+ zaczną pracować w piątkowy wieczór w Krakowie.

W dniach 16-18 października w Business Link Kraków odbędzie się IV edycja projektu, a druga pod nazwą Startup Sprint Silver Tsunami organizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Business Link Kraków.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dzięki pracy z mentorami, budowanie skutecznych koncepcji biznesowych oraz aktywizacja grupy 50+ w ramach tworzenia świadomego społeczeństwa.W Startup Sprint mogą wziąć udział osoby, które mają pomysł na biznes, chcą dołączyć do zespołu oraz te, które mają już firmę. Warunkiem udziału w finałowych prezentacjach i możliwość otrzymania nagród jest prezentacja wypracowanych w czasie weekendu postępów.

Swoim bogatym doświadczenie uczestników będą wspierać m.in.: Richard Lucas – Anioł Biznesu, Michał Zawada z Business Link Kraków, Marek Wawro z Azimo, Sebastian Kolisz z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Filip Dębowski z hub:raum, Adam Komarnicki z Innovation Nest, Jan Marczyński z JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni s.c.

W czasie Startup Sprint Silver Tsunami osoby w różnym wieku będą pracowały nad własnymi pomysłami. Zapraszamy do udziału osoby od kilkunastu do 80+.  Ilość miejsc jest ograniczona, a udział bezpłatny, wystarczy się zarejestrować http://silvertsunami.startupsprint.org

Startup Sprint Silver Tsunami jest doskonałą szansą na rozwinięcia usługi/produktu/aplikacji pod okiem ekspertów, poznanie wielu interesujących ludzi oraz aktywne spędzenie wolnego czasu. Poza wiedzą i doświadczeniem na uczestników czekają także różnego rodzaju nagrody.

Partnerem strategicznym projektu jest Urząd Miasta Krakowa.