Sprawdź kiedy składać wnioski na konkursy NCBRu

17  programów i działań, w tym 6 nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku. 

Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poza Programem Rozwoju Kompetencji uczelnie chcące wzbogacić swoją zorientowaną na współpracę z pracodawcami ofertę edukacyjną będą mogły się ubiegać o środki na organizację wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych („Studiujesz? Praktykuj!”) oraz aktywizację zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego („Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy”).

Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier – pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

Pierwszy z tegorocznych naborów rozpocznie się już jutro w programie LIDER. Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie NCBR.

 

za: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju