START BIZNES – Bezpłatna porada doradcy podatkowego

Zakładasz firmę i chcesz się dowiedzieć, jaką formę opodatkowania wybrać? A może chciałbyś się dowiedzieć, jak poradzić sobie z VAT albo ze składkami ZUS? Skorzystaj z bezpłatnej porady doradcy podatkowego dla początkujących przedsiębiorców w ramach projektu “START BIZNES”, organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

startbiznes-logo

 

Jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystna? Jak skorzystać z preferencyjnych składek ZUS? Jak zoptymalizować podatek VAT w Twojej firmie? Kiedy zakładasz działalność, kwestie podatkowe mogą wydawać się przytłaczające.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych proponuje bezpłatną, jednorazową poradę podatkową dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą.

 

Projekt “START BIZNES”

Krajowa Izba Doradców Podatkowych organizuje akcję pod nazwą „START BIZNES”, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.  Oddział Opolski KIDP włączył się do tej akcji, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Opolskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady.

 

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem porad i wyjaśnień, prowadzeniem ksiąg podatkowych, sporządzaniem zeznań podatkowych czy reprezentowaniem klientów.

Należy zaznaczyć, że czynności doradztwa podatkowego są zarezerwowane dla osób posiadających wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego, jako zawód zaufania publicznego, poprzez odpowiednie zapisy ustawowe, gwarantują swoim klientom m.in. ochronę tajemnicy zawodowej. Poza tym na każdym doradcy podatkowym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Doradca Podatkowy, to zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i nieustannego śledzenia przepisów, jak również przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Śmiało można stwierdzić, iż doradca podatkowy posiada wiedzę i uprawnienia do realizacji tego typu przedsięwzięcia, bowiem jest to zawód doceniany za profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług.

 

Jak skorzystać z oferty?

Zajrzyj na stronę projektu “START BIZNES” i wybierz doradcę podatkowego.

Z uwagi na to, że program „START BIZNES” ma obecnie swój początek na Opolszczyźnie, a ilość doradców podatkowych biorących w nim udział systematycznie przybywa, można założyć, że w niedługim czasie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą miały łatwy dostęp i duży wybór doradcy, który profesjonalnie wprowadzi nowego przedsiębiorcę w szczegóły związane z działalnością gospodarczą.

Tego typu akcja jest projektem nowatorskim, którego kontynuacja planowana jest długofalowo, zaś szczegóły pomysłu opisane są na stronach: www.startbiznesdp.pl oraz www.opolskiepodatki.pl.