Startup Art dla kreatywnych #2016

Program Startup Art #2016 to wsparcie w tworzeniu przedsiębiorstw dla studentów uczelni i kierunków artystycznych. Program obejmuje 2 dni warsztatów biznesowych, program mentoringowy, a także spotkanie sieciujące Startup Shaker. Najbliższy termin warsztatów: październik 2016.

Projekt Startup Art odbył się dotychczas w dwóch edycjach w latach 2014 i 2015. W ostatniej edycji w warsztatach wzięło udział 30 osób, następnie w trakcie wydarzenia networkingowego PitchDay odbywającego się w murach warszawskiej ASP, 8 najciekawszych projektów miało szansę zaprezentować się przed gronem inwestorów. Zwyciężył startup zajmujący się projektowaniem i produkcją “Innowacyjnych mebli do rehabilitacji”.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie Startup Art #2016 składają drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy. Na podstawie złożonych aplikacji zostanie wybranych 35 najlepszych pomysłodawców na każdy z terminów warsztatów: w kwietniu, maju i październiku 2016. Projekt kierowany jest do osób związanych z branżą kreatywną: studentów uczelni i kierunków artystycznych.

Warsztaty biznesowe

Program szkoleń specjalistycznych realizowany w ramach programu Startup Art #2016 obejmuje swoim zakresem 2 dni warsztatowe, w trakcie których uczestnicy dowiadują się jak zbudować model biznesowy, przetestować pomysł i zdobyć finansowanie na jego rozwój. Warsztaty wyposażą uczestników w niezbędną wiedzę pozwalającą przejść od fazy pomysłu przez zbadanie potrzeb klienta do wejścia na rynek z nowym produktem.

 

Mentoring

Uczestnicy projektu odbędą sesje indywidualne z ekspertami. Podczas konsultacji mentor zajmie się poszczególnymi elementami modelu biznesowego i strategii w kontekście wejścia na rynek, a także pozyskania finansowania na rozwój. Ekspert przekaże każdemu uczestnikowi informację zwrotną, a także wskaże możliwe kierunki rozwoju pomysłu.

 

Startup Shaker

W listopadzie 2016 r. odbędzie się 2-dniowe otwarte wydarzenie networkingowe Startup Shaker podsumowujące cały projekt podczas którego uczestnicy będą dobierać się w multidyscyplinarne zespoły, a następnie pod okiem mentorów w grupach weryfikować swoje pomysły prowadząc wywiady z klientami oraz budując MVP. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych.

 

Więcej informacji