Studencie! Zdobądź stypendium!

Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.


O stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • osiągnięcia naukowe;
  • osiągnięcia kulturalno-artystyczne;
  • osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska akademickiego;
  • inne, niewymienione powyżej, szczegółowo opisane we wniosku, formy działalności lub zaangażowania kandydata składające się na znaczące osiągnięcia, pozytywnie wyróżniające opolskie środowisko akademickie, z wyłączeniem uczestnictwa i ukończenia kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kandydata.

 

Więcej informacji