„STUDIA I CO DALEJ?”- Program szkoleniowo- mentoringowy

 

Ruszyła rekrutacja do programu mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą “DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Program TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta skierowaną do  studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki, biznesu, organizacji pozarządowych czy też administracji publicznej.

 

Program ma na celu wsparcie studentów w planowaniu ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych, które wzmocnią poczucie wartości zawodowej i osobistej, a w rezultacie ułatwią funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.

Uczestnicy Programu będą objęci mentoringiem indywidualnym i pod opieką wybranego Mentora/Mentorki będą realizowali zaplanowane cele.

Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w TopMinds BootCamp oraz sesjach szkoleniowych (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Aby zgłosić się do Programu należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja do Programu 08.01.2018 – 21.01.2018

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: topminds.pl