Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa. Komercjalizacja polskich innowacji

Połączenie środków i doświadczenia biznesowego prywatnych inwestorów ze środkami publicznymi i nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to podstawa funkcjonowania Alf – dziesięciu wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa utworzonych przez partnerów NCBR:

Read More