Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa. Komercjalizacja polskich innowacji

Połączenie środków i doświadczenia biznesowego prywatnych inwestorów ze środkami publicznymi i nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to podstawa funkcjonowania Alf – dziesięciu wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa utworzonych przez partnerów NCBR:

  • Fundusz Infini,
  • Polski Instytut Badań i Rozwoju,
  • Black Pearls,
  • Impera Capital,
  • SpeedUp BRIdge Alfa,
  • Startup Hub Poland,
  • Xplorer Fund,
  • Technopark Gliwice,
  • InnoVenture,
  • Life Science Innovations.

Dzięki współpracy rządowej agencji z doświadczonymi w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów inwestorami powstał ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych. NCBR wraz z partnerami przeznaczą na to 180 mln zł.
Wspólnie z posiadającymi odpowiednie know-how przedstawicielami funduszy wspieramy najbardziej innowacyjne projekty. Naukowcy i wynalazcy otrzymują unikalną możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ich pomysłów. Pod opieką prawną i biznesową profesjonalistów z wehikułów inwestycyjnych stworzonych w ramach BRIdge Alfa będą mogli bezpiecznie realizować prace badawcze pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Doświadczenie naszych partnerów oraz zaangażowanie prywatnych środków gwarantują efektywność stworzonego przez nas mechanizmu  – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

Jak działa wehikuł inwestycyjny BRIdge Alfa?

Za pośrednictwem wehikułów selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off. Niezależnie od aktywności przedstawicieli Alf naukowcy mogą sami zgłaszać się ze swoimi pomysłami. W programie nie ma klasycznego naboru, a pierwszego zgłoszenia swojego projektu naukowcy mogą dokonać w bardzo przystępny sposób, bez potrzeby tworzenia specjalnej dokumentacji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej poufności ze strony inwestorów. Wystarczy skontaktować się z wybraną przez siebie Alfą i wypełnić prosty formularz. Najlepsze pomysły, które wzbudzą zainteresowanie inwestorów mogą liczyć na wsparcie finansowe i pełną opiekę biznesową.
Co ważne, przed powołaniem spin-offu pomysłodawcy mogą otrzymać wsparcie na weryfikację pomysłu, budowę prototypu i sfinansowanie fazy proof of principle w wysokości do 200 tys. zł. Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację otrzymają wsparcie w formie inwestycji funduszy BRIdge Alfa w wysokości nawet do miliona złotych. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.
Informacje o swojej ofercie przedstawiciele Alf zaprezentowali podczas zorganizowanego 17 marca w Warszawie pierwszego spotkania sieciującego BRIdge Alfa. Podsumowali także dotychczasowe efekty działalności: fundusze prowadzą już bowiem selekcję projektów z całej Polski, a Komitet Inwestycyjny programu podejmował już pierwsze decyzje o finansowaniu najbardziej obiecujących z nich. W spotkaniu, którego partnerami były Stowarzyszenie TOP 500 Innovators, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Startup Poland, Startup Grind Warsaw oraz Reaktor Warsaw, wzięło udział ponad stu potencjalnych odbiorców środków będących w dyspozycji Alf.

 

źródło: http://www.ncbir.gov.pl/