Wolontariat europejski – bezpłatne szkolenie

Chcesz podróżować i pracować społecznie? Taką szansę daje wolontariat europejski. Wolontariusz otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów. Chcesz się dowiedzieć więcej? Przyjdź na szkolenie 1 grudnia.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej zaprasza studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy na bezpłatne szkolenie pn.:„Wolontariat europejski”, które odbędzie się 1 grudnia w godzinach 10:00 do 14:00 w siedzibie CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO na ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu.

 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy m.in.:

  • Czym jest wolontariat europejski?
  • Gdzie szukać informacji o projektach?
  • Jak zostać wolontariuszem?
  • Co wolontariusz EVS może robić?
  • Jakie wsparcie wolontariusz otrzymuje?
  • Jakie są benefity płynące z udziału w EVS?
  • Czy wolontariat europejski może wpływać na przyszłe życie zawodowe wolontariusza?
  • Czym wolontariat europejski różni się od wolontariatu w kraju zamieszkania?
  • Jakie wyzwania stoją przed wolontariuszem EVS?

 

Szkolenie poprowadzi Agata Nassim – od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała, jako wolontariusz, następnie pracownik młodzieżowy, pracownik administracyjny i projektowy. W Semper Avanti zajmuje się wolontariatem międzynarodowym, projektami młodzieżowymi, społecznymi, międzykulturowymi i koordynacją obszaru ‘Młodzież i Tolerancja’.

 

Na szkolenie można zapisać się na 2 sposoby:

– drogą elektroniczną – wolontariat@ocwip.pl

– osobiście dostarczyć formularz do siedziby Miejskiego Centrum Wolontariatu mieszczącego się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul.Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Zgłoszenia należy przekazywać p. Przemysławowi Parkitnemu.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 listopada.