Wsparcie dla projektów realizowanych przez małe i średnie firmy B+R

Trwa nabór do  konkursu programu Eurostars 2. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Zamknięcie naboru wniosków 5.03.2015 r.

Wnioski  należy składać on-line poprzez stronę Programu:
https://www.eurostars-eureka.eu/

Więcej informacji na stronie NCBiRu.