Za nami SpeedUp Business “VAT w firmie – zmiany w ustawie”

SpeedUp Business “VAT w firmie – zmiany w ustawie” odbył się 23 lutego br. Szkolenie poprowadził ekspert z Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Relacja ze SpeedUp Business VAT w firmie – zmiany w ustawie

Pan Mieczysław Sałatyński – prowadzący spotkanie SpeedUp Business – jest Przewodniczącym Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca podatkowy.

SpeedUp Business - VAT w firmie - zmiany w ustawie - zdjęcie ze spotkania

SpeedUp Business – VAT w firmie – zmiany w ustawie

 

W spotkaniu wzięli udział zarówno studenci UO, jak i przedsiębiorcy.

Podczas spotkania prowadzący krótko omówił podstawowe aspekty związane z podatkiem VAT. Przedstawił kolejno zmiany w ustawie, popierając każdą z nich konkretnymi przykładami z własnego dorobku zawodowego.

Odpowiedział również na liczne pytania przedsiębiorców, dotyczące konkretnych zagadnień związanych z podatkami. Dotyczyły one m.in. kwestii podatkowych związanych z usługami budowlanymi i płacenia podatków przez osoby pracujące poza Polską.