ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ ZAKUPU POLIS UBEZPIECZENIOWYCH (NNW)

Zaproszenie do składania ofert na usługę zakupu polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas stażu dla uczestników programów stażowych w ramach projektów.

Termin składania ofert: 05.06.2019 r.

Zaproszenie

Oferta

Opis szczegółowy 1

Opis szczegółowy 2

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2