ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ ZAKUPU POLIS UBEZPIECZENIOWYCH (NNW)

Zaproszenie do składania ofert na usługę zakupu polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas stażu dla uczestników programów stażowych.

Termin składania ofert: 03.09.2019 r. do godz. 12.00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT